amedsup
Advanced Medical Support

MEDISINSK BISTAND FJERN OG NÆR


Vi tar ansvar for alt fra håndtering av kompliserte medisinske saker til generell helserådgivning. Vi er spesialister på fjernassistanse og hjelper uansett hvor pasienten befinner seg.

Sjekk våre tjenester på eClinic

VI HAR BYGGET ET MEDISINSK KOMPETANSEHUS

Optimal kombinasjon av kompetanse, erfaring og teknologi.
Spesialutviklede digitale verktøy for økt effektivitet og bedre tjenester.
Medical Control Center for god fremdrift og prioritering i behandlingsforløpet.
Medisinske kontrollsystem som sikrer forsvarlig behandling i alle ledd.
Kompetansestyringsverktøy gir riktig og oppdatert kompetanse.
Medisinske ressurser kan samhandle på tvers av organisasjoner og land.


STORE FORDELER MED
NY TEKNOLOGI

Vår kompetanse og erfaring sikrer utvikling av effektive digitale verktøy og smarte løsninger.

MEDICAL CONTROL CENTER (MCC)

MCC styrer vårt virtuelle alarm/ responssenter. Alle pågående prosesser vises med status og prioritet. Saker med ny informasjon flagges. Alle våre medisinske ressurser samhandler virtuelt via MCC.

FÅ TILGANG TIL VÅRT NETTVERK AV MEDISINSK PERSONELL

Vi har nå over 100 leger og sykepleiere som dekker
25 spesialiteter og 23 språk.

UTFORSK ET
SAMARBEID MED OSS