amedsup

MEDISINSK SIKKERHETSNETT FOR
DIN INTERNASJONALE AKTIVITET

VI HAR UNIK ERFARING I INTERNASJONAL ASSISTANSE

Ved internasjonal aktivitet i "remote areas" eller i land med dårlig infrastruktur er et medisinsk sikkerhetsnett nødvendig.

VI BIDRAR MED SVAR PÅ MEDISINSKE PROBLEM

Vårt medisinske team har lang og bred erfaring i å håndtere medisinsk saker over telefon og videokonferanse. Vi har et nettverk av medisinske spesialister som kan gi råd og bidra til å løse problemer.

Beredskapsplaner

Vi sender personell
om nødvendig

Rådgivning

VI HAR LANG ERFARING MED MEDISINSKE FORHOLD
I UTLANDET

Vi kan bistå med problemløsning og
sikre omsorg og at riktig assistanse blir igangsatt.

TRANSPORT AV PASIENTER

Vi har høy kompetanse i å vurdere transportbehov, sikre riktig transport og assistere under transport slik at den medisinske risikoen blir vurdert og behandlingen blir optimal etter forholdene

VI BISTÅR MED KOMPETANSE OG ERFARING