amedsup

MER EFFEKTIV MEDISINSK SAMHANDLING

LANG ERFARING OG SMARTE VERKTØY

Vi kombinerer kompetanse, erfaring og bruk av smart teknologi for å kommunisere effektivt og sikkert gjennom pasientforløpet.



MEDICAL CONTROL CENTER (MCC)

Vår virtuelle MCC løsning sørger for løpende oversikt over medisinske saker. Dette sikrer effektiv samhandling og fordeling av oppgaver til riktig kompetansenivå.

Erfaring og ekspertise
innen transportmedisin

Gode prosesser for
samarbeid med utlandet

Nettverk med
kompetent helsepersonell

VI KOORDINERER FOR
UTENLANDSK BEHANDLING

Dersom pasienter trenger medisinsk behandling i utlandet kan vi hjelpe deg.

VI TRANSPORTERER UTENLANDSKE PASIENTER TRYGT HJEM

Pasientens tilstand vurderes og basert på dette velger vi hva som er tryggest og billigst.

MED OVER 30 ÅRS OPERATIV ERFARING