amedsup

OM SELSKAPET


Vi har unik erfaring med å bringe helsehjelp til deg eller deg til helsehjelp – uansett hvor du befinner deg i verden!


Basert på 30 års kunnskap og erfaring har Advanced Medical Support (AMS) har utviklet smarte løsninger for "helsehjelp på avstand". Fokus er å imøtekomme behovet for optimal samhandling mellom behandlere når pasientene er på reise. Våre tjenester passer også utmerket om man ikke er på reise; AMS digitale klinikk tilbyr eksperthjelp når du trenger det og selvhjelp når det passer deg!

Vi har et nettverk på over 100 spesialiserte sykepleiere og leger med variert erfaring og trening i klinisk behandling fra privat og offentlig sektor. Lege og sykepleier er tilgjengelig 24/7. Kapasiteten utvides enkelt etter behov, dette gjør oss til en fleksibel og kompetent samarbeidspartner. Vi dekker over 20 spesialiteter og språk.

Er du på reise innhenter vi medisinske data fra sykehus og spesialister i hele verden til vår journal for videre samhandling med pasient, sykehus eller andre helseinstitusjoner som er relevante i behandlingskjeden i utlandet og ved hjemkomst. Vi har over 20 års erfaring med bruk av telemedisin og videokonsultasjoner for offshoreselskap, så vi er forberedt på alt fra enkle råd til alvorlige hendelser.

Som ressurspersoner i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Global Medical Support AS og SOS International AS, har vi bidratt til å løse alt fra kompliserte medisinske saker til enkel helserådgivning for pasienter i alle verdens land.

Vi har siden driftsstart våren 2016 håndtert over 35 000 pasientsaker innen internasjonal assistanse og pasienttransport i over 200 destinasjoner. Hvert pasientforløp varer fra 1-2 timer til flere dager/uker. Vårt virtuelle Medical Control Center sikrer samhandling og riktig prioritering.

Advanced Medical Support AS ble etablert i 2015. Selskapet ble i 2017 endret til et konsern. AMS Holdings AS er morselskap, med 3 heleide datterselskap per januar 2020: AMS Assistanse AS, AMS Transport AS og AMS eOmsorg AS. Morselskapet eies i dag av nøkkelressurser, samarbeidspartnere og private personer i vårt faglige nettverk.

SMARTE DIGITALE LØSNINGER FOR MER EFFEKTIV BEHANDLING OG OPPFØLGING

Det medisinske styringssystemet sikrer at vi følger gjeldende lover og forskrifter. Vår medisinske journal er koblet til «Medical Dashboard». Dette gir oss mulighet til å ha løpende oversikt over pågående pasientsaker og optimal oppfølging.

Eksperter på
transportmedisin

Lang erfaring med
pasientlogistikk

Et spesialistnettverk for
bedre behandling

TRANSPORTMEDISINSK EKSPERTISE

Vi er EURAMI godkjent - det betyr at vi har systemer og prosesser som sikrer en riktig pasienttransport til rett tid. Våre seniorer har unik erfaring fra transportmedisin og pasientbehandling før, under og etter en reise.

PASIENTLOGISTIKK

Med over 30 års erfaring fra internasjonal pasient logistikk vet AMS at mange faktorer spiller inn for at pasienten kan transporteres på riktig nivå med kompetente medisinske ledsagere.

EN KOMPETENT
OG ERFAREN
LEDERGRUPPE

Ledelsen i Advanced Medical Support har lang og bred erfaring i å koordinere og administrere transportmedisinske hendelsesforløp.