amedsup

OM SELSKAPET

ADVANCED MEDICAL SUPPORT HAR FOKUS PÅ HELE BEHANDLINGSFORLØPET OG EFFEKTIV SAMHANDLING

Som ressurspersoner i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Global Medical Support AS og SOS International AS, har vi i over 30 år bidratt til å løse alt fra kompliserte medisinske saker til enkel helserådgivning.

Våre løsninger er basert på kunnskap og erfaring med "helsehjelp på avstand" og behovet for optimal samhandling mellom behandlere når pasientene er på reise. Våre e-helsetjenester passer også til hjemmeboende og beboere i helseinstitusjoner.

Vi innhenter medisinske data fra sykehus og spesialister i hele verden til vår journal for videre samhandling med pasient, sykehus eller andre helseinstitusjoner som er relevante i behandlingskjeden. Vi har over 20 års erfaring med bruk av telemedisin og videokonsultasjoner for offshoreselskap.

Vi har et stort nettverk av spesialiserte sykepleiere og leger med variert erfaring og trening i klinisk behandling fra privat og offentlig sektor. Minimum en lege og sykepleier er tilgjengelig 24/7. Kapasiteten utvides enkelt etter behov, dette gjør oss til en fleksibel og kompetent samarbeidspartner.

Vårt virtuelle Medical Control Center sikrer samhandling og riktig prioritering.

Advanced Medical Support AS ble etablert i 2015. Selskapet eies i dag hovedsaklig av nøkkelressurser og faglig nettverk.

Vi har siden driftsstart våren 2016 håndtert over 30 000 pasientsaker innen internasjonal assistanse og pasienttransport. Hvert pasientforløp varer fra 1-2 timer til flere dager/uker.

SMARTE DIGITALE LØSNINGER FOR MER EFFEKTIV BEHANDLING OG OPPFØLGING

Det medisinske styringssystemet sikrer at vi følger gjeldende lover og forskrifter. Vår medisinske journal er koblet til «Medical Dashboard». Dette gir oss mulighet til å ha løpende oversikt over pågående pasientsaker og optimal oppfølging.

Eksperter på
transportmedisin

Lang erfaring med
pasientlogistikk

Et spesialistnettverk for
bedre behandling

TRANSPORTMEDISINSK EKSPERTISE

Vi er EURAMI godkjent - det betyr at vi har systemer og prosesser som sikrer en riktig pasienttransport til rett tid. Våre seniorer har unik erfaring fra transportmedisin og pasientbehandling før, under og etter en reise.

PASIENTLOGISTIKK

Med over 30 års erfaring fra internasjonal pasient logistikk vet AMS at mange faktorer spiller inn for at pasienten kan transporteres på riktig nivå med kompetente medisinske ledsagere.

EN KOMPETENT OG ERFAREN LEDERGRUPPE

Ledelsen i Advanced Medical Support har lang og bred erfaring i å koordinere og administrere transportmedisinske hendelsesforløp.

Møt teamet
Choose your language