amedsup

VI HJELPER DINE
KUNDER NÅR DE
TRENGER DET

Vi har bred erfaring i å bistå forsikringskunder når medisinske hendelser oppstår.

EN KOMPETENT UNDERLEVERANDØR

Vi har over 20 års erfaring i å samarbeide med nordiske og internasjonale assistanseaktører, forsikringsselskap og store organisasjoner om effektiv håndtering av medisinske hendelser og andre behov for helsehjelp i utlandet.

MEDICAL CONTROL CENTER (MCC)

Sikrer samhandling og effektivt pasientforløp

Bistand gjennom
hele prosessen

Markedets beste
digitale verktøy

Et globalt nettverk
av helsepersonell

EN PARTNER SOM FØLGER OPP MEDISINSK BEHANDLING I UTLANDET

Vårt medisinske team vil innhente medisinsk informasjon, gi omsorg og råd, formidle informasjon til de instanser som er involvert. Dokumententasjon i henhold til de lover og regler som finnes.

LANG ERFARING OG UNIK EKSPERTISE INNEN PASIENTTRANSPORT

Over 30 års erfaring med å håndtere kompliserte medisinske transporter

E-HELSETJENESTER

Dette området er i kontinuerlig utvikling. Vi har levert medisinsk fjernkonsultasjon via videokonferanse og mottatt digital EKG i over 10 år. Teknologien blir stadig mer tilgjengelig for alle.