amedsup

eClinic


HUDLEGE OG PSYKOLOG
TJENESTER TILGJENGELIG FOR ALLE

Gjennom eClinic er konsultasjon med hudlege og psykolog enkelt og lett tilgjengelig via sikret melding og videoløsning.


SELVHJELP ELLER ASSISTANSE MED DIGITALE VERKTØY

Våre selvhjelpsprogram tilbyr deg støtte i endringsprosesser - enten du velger et selvstendig forløp eller med veiledning av helsepersonell. 

Trygt, effektivt og tilgjengelig

Tilgjengelig når du trenger det

Erfarne sykepleiere, psykologer og leger

EKSTRA TRYGGHET - UTE OG HJEMME

Etter en hendelse kan det være behov for kontakt med helsepersonell i tillegg til det sykehus, fastlege, kommunale tjenester, bedriftslege og forsikring kan tilby.

VI KAN TILPASSE TJENESTENE ETTER BEHOV