amedsup

E-HELSE

TELEMEDISIN ER NÅ TILGJENGELIG FOR ALLE

Mobilteknologi kombinert med sikre medisinske løsninger åpner for en rekke nye tjenester. Vi kan via vår digitale distribuerte alarmsentral motta alarmer fra sensorer og helseapper dersom disse er basert på åpne grensesnitt.

SELVHJELP MED ASSISTANSE GJENNOM DIGITALE VERKTØY

De fleste selvhjelpsprogram bør ha mulighet for å ha en dialog med helsepersonell. Vårt personell kan bistå bruker via videokonferanse og telefon.

Video og audio lagres i journal

Døgnåpent

Erfarne sykepleiere og leger på vakt

EKSTRA TRYGGHET - UTE OG HJEMME

Etter en hendelse kan det være behov for kontakt med helsepersonell i tillegg til det sykehus, fastlege, kommunale tjenester, bedriftslege og forsikring kan tilby.

VI KAN TILPASSE TJENESTENE ETTER BEHOV

KONTAKT
Choose your language