amedsup

VI HJELPER
MED MEDISINSK
TRANSPORT HJEM

EKSPERTER PÅ TRANSPORTMEDISIN OG PASIENTLOGISTIKK


Våre leger og sykepleiere er sertifisert og holdes kontinuerlig oppdatert på de medisinske utfordringene som kan oppstå under lange transporter med ambulansefly eller rutefly.

EURAMI er en europeisk medisinsk standard for pasienttransporter på ambulansefly og ledsagelse på rutefly. Vi er sertifisert som 1 av 4 selskap i Norden.


VI LEDSAGER MED AMBULANSEFLY OG RUTEFLY

AMS har et nettverk av leger og sykepleiere sertifisert til å ledsage pasient på riktig nivå

Kontinuerlig kommunikasjon med lege

Kommunikasjon med
norsk helsevesen

Sertifisert i henhold
til gjeldende lover og forskrifter

HJEMME I NORGE IGJEN

AMS arrangerer og koordinerer "fra seng til seng"

ET KOMPETENT TEAM SOM KAN BISTÅ DEG