amedsup

ASSISTANSE VED SKADE, SYKDOM OG ULYKKER I UTLANDET

FÅ FORNØYDE KUNDER

Vi har over 30 års erfaring i å bistå kunder ved medisinske hendelser på reise og generell helserådgivning .

NYE TJENESTER

Kundebehovene endres til stadighet og tjenesten må tilpasses markedet. Vår fleksibilitet i leveransene er stor fordi vi har har smarte verktøy, virtuelle løsninger og et stort nettverk av eksperter.

Kompetent bistand fra
norsk personell

Verifisering av medisinske valg og vurderinger

Rapportering til norsk helsevesen

VI LØSER SAKENE DINE

Vi har lang erfaring i å håndtere kompliserte pasientforløp og dokumentere disse forsvarlig.

UNIK KOMBINASJON AV KOMPETANSE OG KUNNSKAP

Vi har utviklet smarte digitale verktøy som sikrer og effektiviserer pasientforløpet. Kombinert med avansert kompetansestyring gjør dette oss ledende på medisinsk assistanse uansett hvor pasienten befinner seg.

DIGITALE VERKTØY

Virtuell alarmsentral, et Medical Control Center verktøy samt flere dedikerte Apper for informasjonsflyt sikrer samhandling, dokumentasjon og rapporteringsflyt.

MER FRA ADVANCED MEDICAL SUPPORT