amedsup

PASIENTTRANSPORT FRA ALLE LAND I VERDEN

RIKTIG TRANSPORTNIVÅ

Det er mye som ligger til grunn for de medisinske vurderingene som sikrer at pasienten blir transportert hjem på riktig måte

TRANSPORT MED AMBULANSE- OG RUTEFLY

Vi koordinerer alle typer pasienttransport til og fra utlandet

79 all

Sertifiserte ledsagere

Transportjournal

Ansvar fra seng til seng

PERSONELL TILSTEDE GJENNOM HELE REISEN

AMS erfarne ledsagerteam følger pasienten fra seng til seng

VÅRE SMARTE LØSNINGER BIDRAR TIL SAMHANDLING

Informasjon om pasienten og beslutninger om behandlingsforløpet formidles effektivt og lagres sikkert.

KONTINUERLIG KOMMUNIKASJON

Vi sikrer god samhandling og riktig informasjonsflyt mellom saksbehandlere hos Forsikringsselskapet, medisinsk personell, pasient og pårørende.

SAMARBEID MED OSS?

Vi tilbyr kundetilpassede løsninger. Tilgang til spesialister og integrasjon med digitale systemer tilpasses de forskjellige tjenestenivå som skal tilbys. Vi bistår også med utvikling og implementering av nye tjenester.