amedsup

PASIENTTRANSPORT WORLD WIDE

LEDENDE AKTØR I NORDEN

Vi har unik erfaring med transportmedisin og pasientlogistikk

VURDERING AV MEDISINSKE FORHOLD

Vi kan bistå med koordinering hos sykehus eller institusjon som mottar pasienten

Nettverk ambulansefly

Tilgang til
medisinsk ekspertise

EURAMI sertifisert

TRANSPORTALTERNATIV

Basert på faglig vurdering og erfaringer bidrar vi til beslutning av riktig transportnivå i hver enkelt pasientsak.

FAGLIG KOMPETANSE, LANG ERFARING OG NYE VERKTØY