amedsup

ASSISTANSE I UTLANDET

Våre leger og sykepleiere er spesialister på hendelser i utlandet og er tilgjengelig hele døgnet.

VI BISTÅR MED VURDERINGER OG KAN IGANGSETTE TILTAK

I samarbeid med bedrifter og deres forsikringsselskap kan vi på forhånd utarbeide beredskapsplaner og være et medisinsk sikkerhetsnett dersom uønskede hendelser skulle oppstå.

KOMMUNIKASJON MED BEHANDLENDE LEGE, PASIENT OG PÅRØRENDE

Vi har fokus på pasienten, i parallell sikrer vi samhandling med alle relevante aktører i behandlingskjeden, inklusive de pårørende.

Bistand fra norske
leger og sykepleiere

Riktig behandling
og medisinering

Riktig vurdering
og oppfølging

KONTINUERLIG OPPFØLGING OG VURDERING

Tett kontakt med pasient, behandler og pårørende under hele forløpet, slik at endringer vurderes fortløpende. Dette for å sikre at pasient og pårørende føler seg trygge og ivaretatt.

RAPPORTERING

Vi utarbeider rapporter basert på kundens behov.

VI KAN BISTÅ VIDERE I PASIENTFORLØPET