amedsup

TILGANG TIL MEDISINSKE RESSURSER

Vi kan bistå kommunehelsetjenesten med spesialistkompetanse, bakvakt og løsninger som sikrer alarmmottak fra sensorer og andre tjenester innen velferdsteknologi.

MEDISINSK RÅDGIVNING TILKNYTTET DIN HVERDAG

UTFORSK MER FRA AMS