amedsup

MEDISINSK ASSISTANSE
I UTLANDET

VI BIDRAR TIL RIKTIG BEHANDLING

Vi har bred erfaring fra å bidra offentlige etater og selskap på oppdrag verden rundt. Vi tilbyr alt fra rådgivning og planlegging før reise til assistanse og transport dersom det skulle inntreffe akutt sykdom eller alvorlige hendelser

EN EKSTRA SIKKERHET FOR DE ANSATTE

Vi koordinerer informasjon mellom behandlende lege, pasient og pårørende.

Kompetent bistand
fra norsk personell

Verifisering av medisinske valg og vurderinger

Rapportering til norsk helsevesen

VI TAR SAKEN FOR DEG

AMS har erfaring, kompetanse og personell
til å ta saken for deg. Vi holder deg løpende oppdatert, og sikrer at de riktige beslutningene blir tatt.

VERIFISERING AV BEHANDLING OG MEDISINERING

Som en sikkerthet for din bedrift eller organisasjon bistår vi deg. Vi oppretter kontakt med behandlende lege og får alle medisinske dokumenter og journaler oversendt.

VIKTIGHETEN AV GOD OPPFØLGING

I samarbeid med utenlandske leger holder vi oversikt over pasientens situasjon. Kontinuerlige vurderinger blir gjort for å raskest mulig få pasienten hjem eller utskrevet. Alt for å yte god omsorg, ivareta pasientsikkerheten og å begrense kostnader.

VI HJELPER NÅR DE PÅ REISE
TRENGER BISTAND